ERP nedir? Firmalar Neden ERP Kullanmalı?


ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır. ERP bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleridir. Genellikle ERP sistemleri donanım ve yazılımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, organizasyon genelinde bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettiği verilerini depolamak için birleştirilmiş veritabanı kullanmaktadır.

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telaffuz edilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri denir. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, bu ERP yazılımlarından farklı olarak tüm yazılım paketlerini kendi bünyesinde barındırır. Böylece tek bir yazılımla tüm iş süreçlerinin yönetimi gerçekleştirilebilir.

Buna rağmen, ERP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulumalar için kullanılmaktadır. Bir ERP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, sunduğu bulut altyapısı ile verilerinizi bulutta güvenli bir şekilde depolamanızı sağlar ve kullanıcıya hızlı bir şekilde zengin raporlama sunar.

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, bu çeşitli uygulamaları modüller bir yapıda sunarak kullanıcın doğru ve tam isteklerini karşılamak üzere yapılanmaktadır.

ERP sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. ERP sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırmaktadır. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, firmanın ERP gerekliliğine minumum maliyetle bulut hizmetinde cevap verecek şekilde hazırlanmış basit ve kullanışlı ERP çözümüdür.

Özellikle, bazı işletmeler bir ERP sisteminin yalnızca bazı uygulamalarını seçip, bunları diğer ERP sistemleri veya bağımsız başka yazılımlar ile destekler. Böylece işletme ihtiyaç duyduğu ERP arayüzünü kendi oluşturmuş olur. İşletmeler DİA Kurumsal Yönetim Sisteminde modülleri kullanıcı bazlı yetkilendirerek personele uygun bir arayüz oluşturulmasını sağlar.

Gerçekte komple bir ERP sisteminden bahsetmek çok zordur. ERP sistemlerini satın alarak, bünyelerinde uygulamak isteyen büyük işletmelerin özel ihtiyaçları vardır ve bazı özel ihtiyaçlar şu an hiçbir ERP sistemi üreticisi tarafından karşılanamamaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için güçlü bir kişiselleştirme işlemi oluşturma ve değişik üreticilerden farklı modüller satın almanın yanı sıra, işletme bu modüller üzerinde tekrar mühendislik çalışması yapmalıdır. Günümüzde ideal olarak, üretim alanında faaliyet gösteren bir işletme, alanıyla ilgili tüm konularda aynı ERP sistemini kullanmaktadır. ERP sistemini kullanmak isteyen ancak küçük ve orta işletme olduğu için maliyetlerin yetersiz olduğu yerlerde DİA Kurumsal Yönetim Sistemi bu ihtiyacı mükemmel düzeyde karşılamaktadır.

Tek bir veritabanı, aşağıdaki alanlarında dahil olduğu çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, tüm bu ayrı uygulamaları tek bir platformda bulutta toplayarak size bütünleşik bir kurumsal yönetim sunmaktadır;

* Üretim:
– Malzeme listeleme işlemleri
– Kapasite analizi
– İş Emri yönetimi
– Kalite Kontrol
– Maliyet yönetimi
– Üretim işlemleri
– Üretim akışları

* Tedarik Zinciri Yönetimi:
– Envanter yönetimi
– Sipariş girişi
– Satın alma
– Ürün yapılandırması
– Tedarikçi çizelgeleri

* Mali Yönetim:
– Genel hesap defteri
– Nakit yönetimi
– Nakit çıkışları
– Nakit girişleri
– Durağan varlıklar

* Proje Yönetimi:
– Maliyet hesaplama
– Listeleme işlemleri
– Süre ve harcama analizleri
– Faaliyet yönetimi

* İnsan Kaynakları Yönetimi:
– İnsan kaynakları
– Maaş bordroları
– Çalışanların çalışma süresi ve devamlılığı

* Müşteri İlişkileri Yönetimi:
– Satış ve pazarlama
– Komisyonlar
– Hizmetler
– Müşteri sözleşmeleri
– Yardım hattı desteği

* Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar için kişisel ve genel kullanıcı arayüzleri

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi tüm bu ayrı uygulamaları tek bir platformda bulutta toplayarak size bütünleşik bir kurumsal yönetim sunmaktadır.

Firmaların ERP’yi tercih etmeleri için 5 önemli neden vardır;

1. Entegre Finansal Bilgiler
Firma CEO’su firma hakkında genel bir performans değerlendirmesi elde etmek istediğinde Pek çok farklı doğru bilgiye ulaşacaktır. Finansın kendine ait gelir rakamları mevcuttur, satışların farklı bir rakamı vardır, ve buna benzer şekilde farklı departmanların farklı gelir tabloları olacaktır. ERP ise soru işareti bırakmayacak tek bir doğru tabloyu oluşturacaktır çünkü herkes aynı sistemi kullanır. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi bünyesinde barındırdığı zengin hazır rapor şablonları ve kişinin rapor oluşturabileceği kullanışlı araçlarla çok çeşitli raporlar sunar.

2. Entegre Müşteri Sipariş Bilgisi
ERP sistemleri müşteri siparişlerinin müşteri ilişkileri temsilcileri tarafından alınıp, yükleme yapılana kadar ve finansın gönderdiği fatura bilgileri gibi tüm verilerin toplandığı yerdir. Birbirinden kopuk, iletişim kuramayan çok farklı sistemlerin yerine bu bilgiyi tek bir sistemde toplayarak, firmalara farklı lokasyonlarda gerçekleşen iş akışlarını, siparişleri daha kolay takip etmeyi, imalatı koordine etmeyi, fatura ve yükleme işlemlerini takip etmeyi sağlar. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi tüm iş akışlarını bulutta birleştirir ve sağlıklı bir müşteri takibi yapılır.

3. Standardizasyon ve İmalat İşlem Hızlarının Artması
İmalatçı firmalar, özellikle büyük birleşme ve satın almalar ile farklı iş üniteleri, iş yöntemleri, bilgisayar sistemleri olan kurumları bir sistemde altında toplar. ERP tüm bu farklı imalat aşamaları için bir standart metot geliştirir. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, küçük ve orta ölçekli üretim yapan işletmeler için oluşturduğu esnek standardizasyon sayesinde tüm bu iş akışları tek bir entegre bilgisayar sistemi ile zamanı olumlu kullanırken, verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür.

4. Stokları optimize eder
İmalat iş akışlarını düzenleyerek, siparişin işletme için de hangi aşamada olduğunu görmemize imkan tanır. Çalışan sistem içinde stok kayıtlarının düzenli ve yeterli düzeyde kontrolünü sağlar, bu da müşterilere daha iyi teslimatlar imkanı tanırken, stok düzeyinin de firma için ideal seviye de olmasını ve yüklemelerin sorunsuz yürümesini sağlar. DİA Kurumsal Yönetim Sisteminde tüm süreçlerin akışı kolaylıkla yapılabilmektedir.

5. İK Bilgilerinin Standardizasyonu
Özellikle çok sayıda departmana sahip firmalarda, İK tek bir çatı altında toplanmamıştır, en basitinden çalışanların sosyal hakları, iletişim ve hizmetler gibi. ERP bu sorunu da çözer. Çoğu çözüm paketleri oldukça ayrıntılı gelişmiş çözümlerdir, her sektörün özel durumlarına göre geliştirilerek o sektör için tek bir çözüm olur adeta.

Sonuç olarak çoğu kobiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ERP sistemlerini maliyetlerinden dolayı kullanmayı tercih etmemekte, bölünmüş bir yapıda, birden fazla yazılım kullanarak çözüme gitmektedir. Bu aşamada DİA Kurumsal Sistemi Bulut altyapısının gücüyle birlikte minumum maliyetle tek bir yazılım ile işletmelerin yönetiminin yapılmasını sağlamaktadır. Henüz denemediyseniz https://www.dia.com.tr/demo-talep-formu/ linkinde bulunan formu doldurarak demo bilgilerine erişebilirsiniz.

DİA’nın ERP çözümleri ile şirketinizi geleceğe taşıyın!